Skip to content

Crisis i l’aprenentatge dels idiomes

by Braxton7 on junio 11th, 2012

Crisis i l’aprenentatge dels idiomes

La situació econòmica actual dispara l’aprenentatge dels idiomes.Ningú no dubta avui en dia de la importància creixent de saber parlar idiomes, en un món cada vegada més globalitzat i interconnectat. La internacionalització de les relacions humanes i de l’activitat empresarial obliga les persones a adquirir uns coneixements
d’idiomes que els permeti comunicar-se amb la resta.

Aquesta necessitat de saber idiomes es fa patent de manera especial en el sector empresarial, ja que permet obrir-se a nous mercats, realitzar convenis internacionals, etc.

Si alguna cosa positiva se’n pot treure de l’actual panorama econòmic és que moltes persones han pres consciencia de la necessitat de millorar la seva preparació acadèmica i professional, i això passa, sens dubte, per l’aprenentatge dels idiomes.

Els cursos d’anglès segueixen sent els més sol·licitats, però cal destacar el fort increment d’alumnes en altres idiomes com el xinès i l’alemany. El desplegament econòmic de la Xina l’ha convertit en una potència emergent que expandeix els seus mercats al món occidental i a l’inrevés. Pel que fa a Alemanya, la demanda de treballadors espanyols ha despertat també l’interès per aprendre la seva llengua i obrir-se així noves expectatives laborals.

Share

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS